Info om jordskiftesak 1640-1892-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1892-0002 Gorset09/08/189222/10/1894
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
160489 1893KA10071009220062Gorset

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 292 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 293 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 293 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 293 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 293 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 293 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 293 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 294 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 294 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 294 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 294 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 294 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 294 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 295 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 295 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 295 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 295 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 296 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 296 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 297 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 297 Bnr: 2 Fnr: