Info om jordskiftesak 1640-1895-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1895-0002 Emang,Bekkan,Hulberget mfl.19/07/189509/09/1896
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
160490 1896KA10071009210071Liab_en m.fl.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 138 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 139 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 140 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 141 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 142 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 143 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 144 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 144 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 145 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 145 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 145 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 146 Bnr: 1 Fnr: