Info om jordskiftesak 1640-1901-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1901-0003 Vognill30/06/190221/07/1905
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
160641 1902KA10071009220118Vognill
160641 1902KA10071009230088Vognill
160641 1902KA10071009230089Vognill

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 230 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 231 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 231 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 233 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 233 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 233 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 233 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 233 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 234 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 234 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 234 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 234 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 235 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 236 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 236 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 237 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 237 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 238 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 238 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 239 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 240 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 241 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 241 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 242 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 242 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 243 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 243 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 243 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 244 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 244 Bnr: 2 Fnr: