Info om jordskiftesak 1640-1913-0015

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1913-0015 Nerlien12/05/191410/06/1915
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
160866 1914KA10071010010092Nerlien

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 304 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 304 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 304 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 304 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 304 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 304 Bnr: 6 Fnr: