Info om jordskiftesak 1640-1919-0008

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1919-0008 HUSEBY (HEIMRØSTE)27/05/192021/07/1922
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
160947 1920KA10071010040067Heimr_ste av Huseby

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1657 Gnr: 46 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 47 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 47 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 48 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 48 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 48 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 48 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 49 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 49 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 49 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 50 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 50 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 50 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 50 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 50 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 50 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 50 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 50 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 51 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 51 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 51 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 51 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 51 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 51 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 51 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 51 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 52 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 52 Bnr: 14 Fnr: