Info om jordskiftesak 1640-1940-0007

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1940-0007 Nerholdparsellen, Fagerhaug25/06/194228/07/1943
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161183 1942KA10071010060037Nerholden m.fl.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 34 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 47 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 47 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 47 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 56 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 56 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 56 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 69 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 222 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 224 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 224 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 286 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 289 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 299 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 300 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 300 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 300 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 300 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 11 Fnr: