Info om jordskiftesak 1640-1943-0007

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1943-0007 Parsell nr. 316/03/194302/03/1945
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161208 1944KA10071010080062Opdal almenning parsell nr 3

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 37 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 51 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 58 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 58 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 70 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 70 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 72 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 72 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 75 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 76 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 87 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 252 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 279 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 308 Bnr: 1 Fnr: