Info om jordskiftesak 1640-1943-0010

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1943-0010 Parsell nr. 715/04/194311/12/1945
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161229 1944KA10071010070114Parsell nr 7 av Lo m.fl.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 44 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 46 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 49 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 50 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 51 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 51 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 53 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 54 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 286 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 287 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 313 Bnr: 1 Fnr: