Info om jordskiftesak 1640-1945-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1945-0003 Parsell nr 8 Lo-Rise mfl.29/06/195301/12/1954
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161344 1953KA10071010110051Lo,Rise m.fl. parsell nr 8 grk
161344 1953KA10071010110052Lo,Rise m.fl. parsell nr 8 grk

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 2 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 42 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 45 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 45 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 46 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 48 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 49 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 50 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 50 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 53 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 54 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 300 Bnr: Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 313 Bnr: Fnr: