Info om jordskiftesak 1640-1945-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1945-0004 Stuen-Snorroeggen mfl.16/07/195121/06/1954
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161320 1952KA10071010110016Stuen og Snorreeggen grense
161320 1952KA10071010110017Stuen og Snorreeggen grense
161321 1951KA10071010110018Fagerhaug, parsell nr.4 grense

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 48 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 95 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 95 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 95 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 95 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 304 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 304 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 304 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 317 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 317 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 317 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 317 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 317 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 317 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 317 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 317 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 317 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 317 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 319 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 320 Bnr: 1 Fnr: