Info om jordskiftesak 1640-1946-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1946-0002 Parsell 5 Gorset, Rønningen mf23/06/195406/12/195501/03/19560.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161343 1953KA10071010110049Gorset og Rønningen m.fl. grk
161343 1953KA10071010110050Gorset og Rønningen m.fl. grk

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 1 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 94 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 94 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 282 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 294 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 294 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 295 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 295 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 296 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 298 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 298 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 298 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 299 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 300 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 300 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 300 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 300 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 301 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 18 Fnr: