Info om jordskiftesak 1640-1946-0016

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1946-0016 Parsell 15A og 15B, Sneve mfl11/06/195907/12/196011/03/19610.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161436 1959KA10071010120038Sneve m.fl.Parsell nr 15 grk.
161436 1959KA10071010120039Sneve m.fl.Parsell nr 15 grk.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 33 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 49 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 69 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 70 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 71 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 72 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 73 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 74 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 75 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 75 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 75 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 76 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 76 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 79 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 79 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 88 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 90 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 90 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 91 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 93 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 94 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 94 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 94 Bnr: 6 Fnr: