Info om jordskiftesak 1640-1948-0005

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1948-0005 Bøasæteren-Dørrum mfl.10/09/195826/09/1958
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 112 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 206 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 206 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 210 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 213 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 233 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 234 Bnr: 1 Fnr: