Info om jordskiftesak 1640-1948-0009

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1948-0009 VIGGEN15/04/194815/06/1948
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161242 1948KA10071010080030Viggen grenser

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1657 Gnr: 132 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 132 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 133 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 134 Bnr: Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 135 Bnr: Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 136 Bnr: Fnr: