Info om jordskiftesak 1640-1949-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1949-0002 Parsell 7, Finnmoen mfl.22/06/195921/10/1959
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161466 1953KA10071010120066Hevle m.fl.parsell nr 7.grk
161466 1953KA10071010120067Hevle m.fl.parsell nr 7.grk

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 37 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 38 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 38 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 38 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 40 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 41 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 41 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 42 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 42 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 274 Bnr: Fnr: