Info om jordskiftesak 1640-1949-0005

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1949-0005 Almenningsparsell nr 1225/05/196017/12/1968
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161617 1968KA10071010150017Alm. parsellene nr. 10-14

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 90 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 93 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 253 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 255 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 256 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 257 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 258 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 259 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 260 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 262 Bnr: 3 Fnr: