Info om jordskiftesak 1640-1949-0014

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1949-0014 Parsell 33, Gorsetmoen21/06/195518/12/1957
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161417 1955KA10071010120035Gorsetmoen,parsell nr.33 grk
161417 1955KA10071010120036Gorsetmoen,parsell nr.33 grk

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 58 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 69 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 73 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 74 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 75 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 75 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 76 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 76 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 77 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 78 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 79 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 79 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 79 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 79 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 79 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 80 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 80 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 80 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 80 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 81 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 82 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 82 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 82 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 83 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 83 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 83 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 84 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 85 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 86 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 87 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 88 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 89 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 92 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 101 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 102 Bnr: Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 224 Bnr: Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 243 Bnr: Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 295 Bnr: Fnr: