Info om jordskiftesak 1640-1952-0012

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1952-0012 Bakk og Minildalen20/08/195322/08/1953
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 334 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 334 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 334 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 334 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1635 Gnr: 21 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 1635 Gnr: 21 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 1635 Gnr: 21 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 1635 Gnr: 21 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 1635 Gnr: 21 Bnr: 54 Fnr: