Info om jordskiftesak 1640-1952-0017

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1952-0017 Parsell nr 40 Nedre Brennan20/06/196130/11/197101/06/19720.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161880 1969KA10071010250023Parsell 40-41, Nedre Brennan

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 15 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 45 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 102 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 102 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 109 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 198 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 199 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 199 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 200 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 203 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 203 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 273 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 342 Bnr: 1 Fnr: