Info om jordskiftesak 1640-1953-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1953-0001 Parsell nr 1 Bjørke, Gorset mf23/06/195409/12/1954
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161406 1953KA10071010120022Bjørke-Gorset,parsell nr.1.grk

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 1 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 1 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 273 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 288 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 290 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 291 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 291 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 291 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 291 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 291 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 292 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 293 Bnr: 1 Fnr: