Info om jordskiftesak 1640-1954-0014

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1954-0014 Almenningsparsell nr 5 og 614/05/196314/12/1965
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161571 1963KA10071010130017Alm.parsell nr.5 og 6 N G V:gr
161571 1963KA10071010130018Alm.parsell nr.5 og 6 N G V:gr
161571 1963KA10071010130019Alm.parsell nr.5 og 6 N G V:gr

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 42 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 42 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 42 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 43 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 43 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 43 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 44 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 45 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 45 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 45 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 47 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 47 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 48 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 48 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 50 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 50 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 276 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 305 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 309 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 311 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 311 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 311 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 311 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 312 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 312 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 313 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 313 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 314 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 315 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 315 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 315 Bnr: 3 Fnr: