Info om jordskiftesak 1640-1954-0017

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1954-0017 Parsell nr 624/06/195903/10/196128/12/19610.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161474 1953KA10071010120072Finnmoenlangvella gr1 pars nr6
161474 1953KA10071010120073Finnmoenlangvella gr1 pars nr6

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 74 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 274 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 274 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 274 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 277 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 277 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 278 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 280 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 282 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 282 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 282 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 283 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 283 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 356 Bnr: 1 Fnr: