Info om jordskiftesak 1640-1956-0007

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1956-0007 Parsell 5B1,Sneve mfl.14/10/196120/10/196204/03/19630.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161534 1961KA10071010130115Fagerhaugl_kken parsell nr 5b

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 50 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 88 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 91 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 315 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 16 Fnr: