Info om jordskiftesak 1640-1956-0008

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1956-0008 Alm.pars.14 ovenf. Gammelvegen24/09/196208/12/1964
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161574 1962KA10071010130021Parsell nr 14 v gmlv

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 275 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 304 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 305 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 305 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 305 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 305 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 305 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 307 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 307 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 311 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 311 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 311 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 312 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 314 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 28 Fnr: