Info om jordskiftesak 1640-1956-0022

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1956-0022 BJØRGAN OG HUSBY31/05/195720/06/1957
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161426 1957KA10071010120004S_bakk gr

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1657 Gnr: 46 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 48 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 48 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 50 Bnr: 5 Fnr: