Info om jordskiftesak 1640-1959-0011

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1959-0011 Parsell nr 4809/06/196109/05/1974
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162262 19741640-1959-0011-KART-162262-001Grensen ligger mellom grensenr: 18 og 19.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L9/197303/01/197307/12/1973  

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 17 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 17 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 18 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 19 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 19 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 19 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 20 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 20 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 21 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 22 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 23 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 24 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 25 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 27 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 28 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 30 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 47 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 274 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 280 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 353 Bnr: Fnr: