Info om jordskiftesak 1640-1959-0012

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1959-0012 Parsell nr 4621/06/196117/11/197201/02/19730.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162263 19721640-1959-0012-KART-162263-001PARSELL 46

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 16 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 20 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 21 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 24 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 28 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 37 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 99 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 101 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 104 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 104 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 280 Bnr: 1 Fnr: