Info om jordskiftesak 1640-1959-0017

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1959-0017 Almenningsparsell nr 1023/04/196329/11/1968
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161617 1968KA10071010150017Alm. parsellene nr. 10-14

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 89 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 96 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 96 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 97 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 98 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 99 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 100 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 101 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 102 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 104 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 104 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 106 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 110 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 18 Fnr: