Info om jordskiftesak 1640-1959-0021

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1959-0021 Alm.parsell nr 24, 25A og 25B08/05/196315/12/1966
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161615 1966KA10071010150015Alm.parsellene nr. 24-25. grk, mangler blad II.
161615 1966KA10071010150016Alm.parsellene nr. 24-25. grk, mangler blad II.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 5 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 5 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 5 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 6 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 75 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 104 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 213 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 219 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 225 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 229 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 231 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 232 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 233 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 234 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 236 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 237 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 237 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 237 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 241 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 241 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 250 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 298 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 336 Bnr: 1 Fnr: