Info om jordskiftesak 1640-1960-0016

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1960-0016 Almenningsparsell nr 20-2107/05/196306/12/196730/04/19680.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161616 1966KA10071010140094Alm. parsellene nr. 20-21 grk

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 3 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 4 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 214 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 214 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 214 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 215 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 216 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 218 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 219 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 219 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 220 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 220 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 223 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 225 Bnr: 1 Fnr: