Info om jordskiftesak 1640-1960-0019

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1960-0019 Parsell 30, Trolldalseggen06/08/197412/03/1976
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161867 1963KA10071010250013Parsell nr.30, Morkagarden,grk

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 8 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 9 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 82 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 105 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 105 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 226 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 230 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 231 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 232 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 236 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 237 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 238 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 245 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 246 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 247 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 252 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 252 Bnr: 2 Fnr: