Info om jordskiftesak 1640-1960-0021

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1960-0021 Almenningsparsell nr 1426/04/196318/12/196917/03/19700.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161617 1968KA10071010150017Alm. parsellene nr. 10-14

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 242 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 244 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 244 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 245 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 246 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 247 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 248 Bnr: 1 Fnr: