Info om jordskiftesak 1640-1961-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1961-0001 Alm.parsell 3 Gjevilvatnet Ø.22/08/196608/11/196811/03/19690.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161997  1640-1961-0001-KART-161997-002Parsell 3, Gjevilvatnet Kartbl. 2: A4-format, M=1:2000, Henv. kart 31
161997  KA10071010260062Parsell 3, Gjevilvatnet Kartbl. 2: A4-format, M=1:2000, Henv. kart 31

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 196 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 196 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 196 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 197 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 198 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 199 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 200 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 202 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 203 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 206 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 227 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 227 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 230 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 230 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 230 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 235 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 242 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 242 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 242 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 242 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 242 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 337 Bnr: 1 Fnr: