Info om jordskiftesak 1640-1961-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1961-0003 Almenningsparsell nr 1124/04/196306/12/1968
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161617 1968KA10071010150017Alm. parsellene nr. 10-14

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 109 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 261 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 261 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 263 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 265 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 266 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 266 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 267 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 268 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 269 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 270 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 271 Bnr: 1 Fnr: