Info om jordskiftesak 1640-1962-0008

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1962-0008 Parsell nr 506/06/196330/11/197101/06/19720.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161890 1963KA10071010250040Parsell nr.5 i Grytdalen, grk

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 272 Bnr: Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 284 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 304 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 315 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 315 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 326 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 326 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 326 Bnr: 7 Fnr: