Info om jordskiftesak 1640-1963-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1963-0002 Parsell nr 31-3210/10/197229/11/197307/03/19740.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162260 19731640-1963-0002-KART-162260-001PARSELL NR.31 OG 32

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 10 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 56 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 57 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 58 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 58 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 58 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 69 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 71 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 72 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 91 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 94 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 97 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 298 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 301 Bnr: 1 Fnr: