Info om jordskiftesak 1640-1963-0009

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1963-0009 Ålmdalsæterskogen06/07/197309/11/1983
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161882 1968KA10071010250025Ålmdalseterskogen

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 36 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 36 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 96 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 96 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 97 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 98 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 100 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 101 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 102 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 341 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 341 Bnr: 2 Fnr: