Info om jordskiftesak 1640-1963-0011

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1963-0011 Parsell 41, Nedre Brennan01/07/196814/12/197101/06/19720.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 15 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 15 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 26 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 29 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 29 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 32 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 34 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 34 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 81 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 81 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 85 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 85 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 101 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 102 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 103 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 104 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 104 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 106 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 107 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 107 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 107 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 107 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 107 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 111 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 111 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 111 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 111 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 112 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 113 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 204 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 237 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 280 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 280 Bnr: 139 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 342 Bnr: 1 Fnr: