Info om jordskiftesak 1640-1963-0015

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1963-0015 Grytdalsengene07/07/196514/12/1966
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161584 1965KA10071010130027Grytdalsengene, grk

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 8 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 276 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 277 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 278 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 280 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 282 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 284 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 290 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 290 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 291 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 291 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 292 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 292 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 294 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 296 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 298 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 300 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 300 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 329 Bnr: 1 Fnr: