Info om jordskiftesak 1640-1963-0022

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1963-0022 Parsell 12 Gjevilvatnet Vestre07/05/197522/11/197725/04/19780.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161862 1963KA10071010250011Parsell nr. 12, Dj vestre, grk

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 179 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 179 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 180 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 181 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 181 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 182 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 183 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 184 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 184 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 185 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 185 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 186 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 186 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 187 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 188 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 188 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 189 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 192 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 212 Bnr: 1 Fnr: