Info om jordskiftesak 1640-1963-0030

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1963-0030 Parsell 27 v/Tjønnplassen09/10/197217/03/1976
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161868 1963KA10071010220104Parsell nr.27, v/Tjønnplassen

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 7 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 41 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 41 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 205 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 208 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 209 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 210 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 210 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 211 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 211 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 212 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 238 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 248 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 252 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 252 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 252 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 252 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 253 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 253 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 280 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 284 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 293 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 299 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 301 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 304 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 304 Bnr: 9 Fnr: