Info om jordskiftesak 1640-1963-0041

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1963-0041 Parsell nr 16-1723/05/196713/12/197307/03/19740.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161916 1973KA10071010250063Parsell nr 16,17 v/langvella

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 33 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 34 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 35 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 37 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 38 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 38 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 38 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 38 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 39 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 39 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 39 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 275 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 278 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 279 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 279 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 282 Bnr: 7 Fnr: