Info om jordskiftesak 1640-1963-031A

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1963-031A Lodd nr 1 i parsell nr 3505/12/197327/02/197408/05/19740.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162265 19631640-1963-0031-KART-162265-001PARSELL 35

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 69 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 295 Bnr: 6 Fnr: