Info om jordskiftesak 1640-1964-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1964-0002 Almenningsparsell nr 2224/05/196725/11/197402/05/19750.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161881 1963KA10071010250024alm parsell nr. 19 og 22

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 3 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 261 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 263 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 265 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 266 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 266 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 269 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 278 Bnr: 1 Fnr: