Info om jordskiftesak 1640-1964-0018

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1964-0018 Parsell 16b ovenf. Gammelvegen11/10/197226/11/197510/11/19760.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163200 19751640-1964-0018-KART-163200-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 275 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 298 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 299 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 314 Bnr: 1 Fnr: