Info om jordskiftesak 1640-1964-0019

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1964-0019 Aunsæteren06/07/196517/12/1966
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
161576 1964KA10071010130022Alm parsellene nr 9 og 10 grk

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 305 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 306 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 356 Bnr: 1 Fnr: