Info om jordskiftesak 1640-1964-012K

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1964-012K Oppdal bygdealmenning02/10/196821/12/199312/08/19948.40Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162738Oppdal Bygdealmenning19931640-1964-012K-KART-162738-0011 blad (A3) i målestokk 1:20000 og 3 blad i målestokk 1:5000 (ØK)
162738Oppdal Bygdealmenning19931640-1964-012K-KART-162738-0021 blad (A3) i målestokk 1:20000 og 3 blad i målestokk 1:5000 (ØK)
162738Oppdal Bygdealmenning19931640-1964-012K-KART-162738-0031 blad (A3) i målestokk 1:20000 og 3 blad i målestokk 1:5000 (ØK)
162738Oppdal Bygdealmenning19931640-1964-012K-KART-162738-0041 blad (A3) i målestokk 1:20000 og 3 blad i målestokk 1:5000 (ØK)

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 194 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 199 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 199 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 200 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 203 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 204 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 209 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 210 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 215 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 224 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 224 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 226 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 226 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 226 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 235 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 236 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 239 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 244 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 244 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 246 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 247 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 263 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 263 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 267 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 283 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 356 Bnr: 1 Fnr: