Info om jordskiftesak 1640-1964-012L

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1964-012L Oppdal Bygdealmenning02/10/196816/12/199919/04/20000.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162868 19951640-1964-012L-KART-162868-0011 blad i målestokk 1:20 000 og 4 blad i målestokk 1: 5000
162868 19951640-1964-012L-KART-162868-0021 blad i målestokk 1:20 000 og 4 blad i målestokk 1: 5000
162868 19951640-1964-012L-KART-162868-0031 blad i målestokk 1:20 000 og 4 blad i målestokk 1: 5000
162868 19951640-1964-012L-KART-162868-0041 blad i målestokk 1:20 000 og 4 blad i målestokk 1: 5000
162868 19951640-1964-012L-KART-162868-0051 blad i målestokk 1:20 000 og 4 blad i målestokk 1: 5000

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O 

 Dom i grensetvist

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 196 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 214 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 229 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 230 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 230 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 232 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 232 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 234 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 252 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 252 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 258 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 269 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 270 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 328 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 356 Bnr: 1 Fnr: