Info om jordskiftesak 1640-1964-012M

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1964-012M Oppdal Bygdealmenning02/10/196819/12/200025/04/20010.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163578Oppdal Bygdealmenning20001640-1964-012M-KART-163578-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O 

 Anke til Høyesterett nektet fremmet ved kjennelse av 20-06.2000

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 155 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 156 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 156 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 156 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 356 Bnr: 1 Fnr: