Info om jordskiftesak 1640-1964-012N

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1640-1964-012N Oppdal Bygdealmenning02/10/196819/12/200019/02/20020.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163577Oppdal Bygdealmenning 1640-1964-012N-KART-163577-0011 blad i M= 1:25000 og 5 blad i M= 1: 5000
163577Oppdal Bygdealmenning 1640-1964-012N-KART-163577-0021 blad i M= 1:25000 og 5 blad i M= 1: 5000
163577Oppdal Bygdealmenning 1640-1964-012N-KART-163577-0031 blad i M= 1:25000 og 5 blad i M= 1: 5000
163577Oppdal Bygdealmenning 1640-1964-012N-KART-163577-0041 blad i M= 1:25000 og 5 blad i M= 1: 5000
163577Oppdal Bygdealmenning 1640-1964-012N-KART-163577-0051 blad i M= 1:25000 og 5 blad i M= 1: 5000
163577Oppdal Bygdealmenning 1640-1964-012N-KART-163577-0061 blad i M= 1:25000 og 5 blad i M= 1: 5000

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O 

 Anke trukket og hevet ved L.m.retts kjennelse avsagt 11.07.2000.

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 41 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 42 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 42 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 42 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 44 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 44 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 45 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 47 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 48 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 49 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 50 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 50 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 50 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 51 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 51 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 51 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 53 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 53 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 56 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 56 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 58 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 58 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 66 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 67 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 67 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 68 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 69 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 70 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 70 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 70 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 70 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 71 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 72 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 72 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 72 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 73 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 73 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 74 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 75 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 76 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 76 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 77 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 77 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 78 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 78 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 79 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 79 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 80 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 80 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 84 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 85 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 85 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 95 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 107 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 110 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 356 Bnr: 1 Fnr: